درآمد بیش از ۶۰ میلیارد تومان در روز توسط ایرانسل

حجم مصرف دیتای روزانۀ کاربران شبکه اینترنت پرسرعت ایرانسل با عبور از مرز ۱۳.۲۱ پتابایت، رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

به نقل از  روابط‌ عمومی ایرانسل و با بررسی رفتار مصرف مشترکان شبکۀ اینترنت پرسرعت ایرانسل در دورۀ یک ماهه از ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۹، آمارها نشان می‌دهد بالاترین مصرف دیتا در این شبکه، در روز شنبه ۲۹ آذر ۹۹، با گذر از مرز ۱۳.۲۱ پتابایت رقم خورده است.

همچنین در بازه زمانی ۱۷ آذر ماه ۹۹ تا ۱۷ دی‌ ماه ۹۹، میانگین مصرف روزانۀ دیتا در شبکه ایرانسل ۱۲.۶۴ پتابایت بوده است.

با میانگین قیمت هر گیگ ۵ هزار تومان، درآمد روزانه ایرانسل از اینترنت ۶۰ میلیارد تومان در روز و بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در ماه بوده است.